DROSERA MS 32/46/68/100/150/220

Download thông số kỹ thuật TIẾNG VIỆT tại đây
Download thông số kỹ thuật TIẾNG ANH tại đây
Thông số kỹ thuật

Please upgrade IE 8+, Download here