Túi mềm đựng chất lỏng

Nhp khu và phân phi túi flexitank

1. Du và hóa cht:
Du cá, du da, dđiu,  Du khoáng sn, Các sn phm ty ra nói chung, Nhũ tương, Phân bón, Thuc dit c, Du tra máy, Cht do, Mc in, Si- li-cát,Du cách đin, Du trng dùng trong dược phm...
2. Thc phm:
Amino Acid, Các loi rượu, Nước khoáng, Bia, Các loi nướép trái cây, Du thc vt nói chung, Thc phm bổ sung, Gly-ce-rin, Du cá, St cà chua, Sn phm bơ sa nói chung, Đường Glu-co-za, Đậu nành...
3. Vn chuyn nhng túi cht lng ln:
• Thiết kế đặc bit cho vic vn chuyn cht lng vi khi lượng ln.
• Cu trúc nh
• Có thể được sử dng phù hp vi bt kì công vic vn chuyn có sn trên toàn cu.
- Tiết kiđáng kể hơn so vi Drum/IBC trong quá trình vn chuyn nhng cht lng không nguy him..

Chúng tôi cam kết sẽ đem li cho bn sự hođộng tin cy khi sử dng sn phm ca chúng tôvà có lích kinh tế cao nht.

Xin cơn vì đã quan tâđến chúng tôi.

Mi tư vn về kỹ thut sn phm, xin vui lòng liên h: 

Minh Dang 

Zalo/phone: 0901 437 108 
email: letruongminhdang@gmail.com
Please upgrade IE 8+, Download here